Перейти до основного вмісту

Діяльність

Наукові дослідження в сфері інтелектуальної власності

 

Пріоритетним напрямом у роботі Національного офісу інтелектуальної власності є реалізація наукової діяльності, яка передбачає виконання обов’язків Офісу в галузі науки, а саме:

 • надання консультацій із питань інтелектуальної власності;
 • участь у вдосконаленні української патентно-термінологічної бази, стандартизації та уніфікації термінології у сфері інтелектуальної власності;
 • участь у прогнозуванні розвитку національної сфери інтелектуальної власності, розроблення та подання пропозицій Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо проектів концептуальних засад реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності та інших стратегічних документів, зокрема Національної стратегії розвитку сфері інтелектуальної власності;
 • проведення соціально-просвітницьких заходів спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, зацікавленими органами та організаціями, зокрема іноземними й міжнародними, які спрямовані на підвищення рівня правової культури населення України у галузі правової охорони результатів інтелектуальної і творчої діяльності;
 • участь в організації та проведенні міжнародних, національних та інших науково-практичних конференцій, семінарів, засідань робочих груп і круглих столів, виставок творів, винаходів та інших творчих досягнень;
 • участь в удосконаленні нормативно-правового, методологічного, інформаційно-аналітичного та фінансово-економічного забезпечення сфери інтелектуальної власності, розроблення відповідних пропозицій;
 • участь в організації та проведенні урочистостей за дорученням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших масових заходів із нагоди Міжнародного дня інтелектуальної власності та Дня винахідника і раціоналізатора;
 • участь в організації та проведенні заходів за дорученням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України із заохочення і підтримки винахідницької та інноваційної діяльності з-поміж населення, зокрема Міжнародного форуму «INNOVATION MARKET», Міжнародного Східноєвропейського форуму «Інноваційна економіка та наука» та інших.

Наукова діяльність Національного офісу інтелектуальної власності спрямована, насамперед, на:

 • створення плану наукових досліджень у галузі інтелектуальної власності;
 • створення аспірантури та докторантури у галузі інтелектуальної власності;
 • створення спеціалізованих вчених рад з проблем інтелектуальної власності;
 • створення дослідних груп та робота із суб’єктами науково-дослідної діяльності;
 • напрацювання прикладного аспекту наукових досліджень у  галузі інтелектуальної власності.

Національний офіс інтелектуальної власності активно здійснює законопроектну роботу в галузі інтелектуальної власності, що реалізується у:

 • моніторингу законодавчих проблем інтелектуальної власності;
 • створенні робочих груп із опрацювання проблемних аспектів інтелектуальної власності;
 • підготовці проектів законодавчих актів та винесення їх на розгляд суб’єктів законодавчих ініціатив;
 • роботі над створенням кодифікаційної комісії з проблем кодифікації законодавства в галузі інтелектуальної власності.