Перейти до основного вмісту

Діяльність

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців в сфері інтелектуальної власності

Пріоритетним завданням для Національного офісу інтелектуальної власності є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності. Реалізацію завдання покладено на Академію інтелектуальної власності, яка планує здійснювати навчання таких фахівців:

 1. кандидати у патентні повірені та патентні повірені;
 2. судді Вищого суду з інтелектуальної власності;
 3. народні депутати України;
 4. державні службовці (працівники державних органів);
 5. адвокати, які практикують у сфері ІВ;
 6. прокурори, які спеціалізуються на злочинах у сфері ІВ;
 7. поліцейські, які спеціалізуються на злочинах у сфері ІВ;
 8. працівники кіберполіції;
 9. працівники митних органів;
 10. працівники податкових органів;
 11. медіатори, які практикують у сфері ІВ;
 12. працівники патентно-ліцензійних відділів університетів і наукових установ;
 13. державні інспектори з питань ІВ;
 14. працівники юридичних фірм, які спеціалізуються на питання ІВ;
 15. судові експерти;
 16. приватні виконавці;
 17. нотаріуси;
 18. економісти (спеціалісти з оцінки вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності);
 19. наукові та науково-педагогічні працівники (викладачі) у сфері ІВ.

Структурно Академія інтелектуальної власності складається із двох підрозділів: 1) відділу підготовки інформаційних та навчальних матеріалів, методологічної, методичної та інформаційної допомоги; 2) кафедри підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності.

У складі відділу підготовки інформаційних та навчальних матеріалів, методологічної, методичної та інформаційної допомоги працюють два фахівця I категорії та один фахівець. Очолює цей відділ начальник. У складі кафедри підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері інтелектуальної власності передбачені посади завідувача кафедри, професора, двох доцентів та асистента.

Після отримання Національним офісом інтелектуальної власності ліцензії на здійснення освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти Національний офіс інтелектуальної власності планує видавати сертифікат державного зразка про підвищення кваліфікації у сфері інтелектуальної власності.

Задля реалізації окреслених завдань і цілей Національний офіс інтелектуальної власності активно співпрацює не лише із Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, а й із провідними національними організаціями та установами у сфері інтелектуальної власності, зокрема із закладами вищої освіти та науковими установами.

Окрім того, працівники Національного офісу інтелектуальної власності постійно підвищують свій рівень кваліфікації, беруть участь у різних міжнародних заходах, які спрямовані на поглиблення знань у галузі інтелектуальної власності, ознайомлення із особливостями діяльності аналогічних навчальних центрів провідних країн – членів Європи, задля запозичення досвіду в питаннях функціонування та налагодження плідної й дієвої роботи з Навчально-науковим центром.

Національним офісом інтелектуальної власності вже проводиться навчання осіб, які охоче прагнуть стати представниками у справах інтелектуальної власності, за навчальною програмою, розробленою із врахуванням вимог Всесвітньої організації інтелектуальної власності та досвіду провідних європейських країн щодо підготовки патентних повірених. Отримані знання та навички допоможуть опанувати специфічну сферу діяльності, стануть незамінними для фахівців, які мають намір стати представниками у справах інтелектуальної власності й успішно скласти відповідні іспити. Навчання здійснюють провідні фахівці у сфері інтелектуальної власності, зокрема відомі науковці та практики із багаторічним стажем роботи у галузі інтелектуальної власності.

Окрім того, Національним офісом проводиться навчання медіаторів у сфері інтелектуальної власності за програмою, розробленою провідними спеціалістами у галузі альтернативного вирішення спорів, із врахуванням європейських стандартів та принципів щодо підготовки зазначених фахівців.

Національний офіс інтелектуальної власності – це орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені законодавством та статутом України.

Метою діяльності Національного офісу інтелектуальної власності у галузі освіти і науки є всебічний розвиток людини як творчої особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих та інших здібностей, формування культури використання й охорони інтелектуальної власності задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Функціями Національного офісу інтелектуальної власності у галузі освіти відповідно до Статуту є:

 • забезпечення участі в підготовці спеціалістів із питань інтелектуальної власності та їх атестації як представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 • участь у прогнозуванні розвитку національної сфери інтелектуальної власності, розроблення та подання пропозицій Міністерству економічного розвитку і торгівлі України щодо проектів концептуальних засад реалізації державної політики у галузі інтелектуальної власності та інших стратегічних документів, зокрема Національної стратегії розвитку в сфері інтелектуальної власності;
 • участь у підготовці фахівців із питань інтелектуальної власності;
 • підвищення кваліфікації фахівців із питань інтелектуальної власності на спеціальних курсах, навчальних семінарах, тренінгах тощо.

Вважаємо, що одним із пріоритетних завдань діяльності Національного офісу інтелектуальної власності є підготовка спеціалістів та підвищення їхньої кваліфікації з питань інтелектуальної власності.

Задля реалізації завдання, у складі Національного офісу інтелектуальної власності створено Академію інтелектуальної власності як самостійний структурний підрозділ.

На Академію інтелектуальної власності Національного офісу інтелектуальної власності покладено виконання таких функцій, зокрема:

1) підготовка та атестація патентних повірених, а також підвищення кваліфікації та перепідготовка інших суб’єктів в сфері інтелектуальної власності (суддів, адвокатів, прокурорів, судових експертів та інших);

2) участь у формуванні типових програм з інтелектуальної власності для закладів вищої освіти;

3) участь у формуванні системи знань у сфері інтелектуальної власності для всіх складників та рівнів освіти;

4) здійснення просвітницької діяльності у сфері інтелектуальної власності;

5) проведення наукових досліджень та наукових заходів у сфері інтелектуальної власності;

6) напрацювання пропозицій із формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Задля досягнення окреслених цілей Академія інтелектуальної власності активно співпрацює з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, зокрема бере участь у різноманітних спільних заходах, а саме – проведення щорічної Літньої школи права.

Окрім того, між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності укладено Програму співробітництва на 2018-2019 роки, відповідно до якої Сторони сприятимуть створенню в Україні Національного навчального центру з інтелектуальної власності за підтримки Академії Всесвітньої організації інтелектуальної власності.