Перейти до основного вмісту

Діяльність

Створення мережі Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні

       Центрів підтримки технологій та інновацій (Technology and Innovation Support Center TISC).

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 20-р «Про започаткування роботи із створення в Україні Центру підтримки технологій та інновацій», урядом було прийнято рішення про започаткування МЕРТом роботи щодо створення в Україні Центру підтримки технологій та інновацій (Technology and Innovation Support Center TISC) за підтримки Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Центр сприятиме спрощенню доступу до спеціалізованих баз даних патентної та науково-технічної інформації для винахідників, малих та середніх підприємств, представників промислового сектору, дослідників у технологічних центрах та навчальних закладах, професіоналів у сфері інтелектуальної власності тощо. Завдяки функціонуванню Центру з’являться можливості для удосконалення місцевої технологічної бази, створення ноу-хау, трансферу технологій шляхом ліцензування та створення спільних підприємств, надання персональних консультацій користувачам щодо створення, правової охорони, користування та управління інтелектуальною власністю.

За словами Першого Віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва, ініціатива щодо утворення центрів з підтримки технологій та інновацій сприятиме реалізації політики уряду щодо підвищення інноваційного потенціалу української економіки, передусім за рахунок ефективного впровадження в ній продуктів ноу-хау від українських інноваторів.

26 липня 2018 року у м. Києві було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку та торгівлі та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності щодо створення Центрів підтримки технологій та інновацій. Центральний Центр створюється та буде запущено на базі НОІВ.

Цей процес було зумовлено зокрема бажанням стейкхолдерів інноваційного процесу в Україні мати доступ до інформації та комплексу послуг щодо інноваційної діяльності в Україні. TISC – спільний проект України та ВОІВ, направлений на розвиток ІВ та стимулювання інноваційних процесів. Основною ціллю Центру є надання винахідникам з країн, що розвиваються, віддаленого доступу до високоякісної технічної інформації і пов'язаними з нею послугами, дозволяючи новаторам розкрити свій потенціал, забезпечити охорону прав і управління ними.

Зі сторони ВОІВ підтримка виявляється не лише під час створення Центрів, але і у підтримці функціонування та зокрема:

 • проведення тренінгів;
 • надання інформаційних матеріалів;
 • надання технічної допомоги (в залежності від місцевих можливостей та наявності коштів може надаватися: апаратне забезпечення, програмне забезпечення, тощо);
 • підтримка заходів з підвищення обізнаності;
 • можлива координація інформаційного бюлетеня;
 • можлива координація та організація національної або регіональної мережі, в якій бере участь інноваційний центр;
 • можлива координація спеціального веб-сайту для мережі центрів;
 • Інше

 

В рамках проекту зі створення мережі Центрів в Україні буде реалізуватися дворівнева система центрів – центральний TISC і мережа TISС-ів.

Функцією центрального TISC є надання послуг за напрямками діяльності TISC, координації діяльності мережі TISC-ів, отримання від них звітності та координація і контроль їх діяльності. TISC центральний створюється та функціонує на основі НОІВ як його структурний підрозділ, визначений як TISC мережі ВОІВ в Угоді про співпрацю. TISC мережевий створюється на основі двостороннього договору між НОІВ та господарюючим суб'єктом, на базі якого буде створюватися TISC мережевий, де TISC центральний є координаційним центром, підрозділом НОІВ.

Послуги, що можуть надаватись в межах TISC відповідно до рекомендацій ВОІВ та потребам стейкхолдерів інноваційного процесу в Україні, поділяються на базові та додаткові.

До базових послуг відносяться:

 • Доступ до технічної інформації (бази даних) – тільки доступ (без підтримки)
 • Допомога у пошуку технічної інформації – безкоштовні та/чи комерційні бази даних
 • Організація дистанційного навчання за програмами Академії ВОІВ.

 

До додаткових послуг:

 • Консалтинг  у сфері прав ІВ
 • Тренінги/навчання (на приклад для місцевих МСБ (SMEs)
 • Розвиток стратегій у сфері ІВ – інформація щодо надання заявок на отримання патенту, свідоцтва на ТМ, тощо (навіщо,як, скільки, які терміни, тощо).
 • Консультування з оформлення і подачі заявок
 • Рекомендації щодо аспектів комерціалізації продукту ІВ
 • Консультації по питанням ліцензування
 • Моніторинг технологій та конкурентів
 • Допомога в оцінці ІВ
 • Пошук ділових партнерів та найважливішого ноу-хау
 • Аналіз ринку та конкурентів
 • Підтримка у залученні коштів
 • Підтримка у створенні бізнес-планів
 • Загальні знання законів про ІВ
 • Інше

 

Серед переваг TISC слід виділити наступні:

 • Допомога винахідникам, малому бізнесу, стартап середовищу, НДІ, ВНЗ, іншим учасникам інноваційної діяльності, в тому числі патентним повіреним, шляхом проведення консультацій та надання доступу до патентної інформації;
 • Проведення та допомога  в організації  семінарів, круглих столів та інших заходів на державному та міжнародному рівні із залученням експертів світового рівня;
 • Створення мережі TISCів по всім регіонам, які не лише надаватимуть послуги, але і нададуть доступ до статистики по регіонам  що може стати одним із джерел для смарт спеціалізації;
 • Розповсюдження знань про ІВ, що призводить до збільшення звернень, заявок та патентів, що у свою чергу сприяє економічному розвитку держави;
 • Виступає свого роду центром трансферу технологій;
 • Сприяє комерціалізації винаходів, шляхом аналізу розробок, ринку та координації з бізнесом.

 

Враховуючи вищезазначене, слід зауважити, що TISC – не альтернатива чи конкурент, а свого роду місток між існуючими учасниками – комунікатор, провайдер та каталізатор інноваційного процесу.

Якщо говорити про ринок та аудиторію, то її можна поділити на наступні категорії:

 1. Провідні підприємства-лідери, на приклад компанії з інноваційного списку FORBES  20
 2. Швидкозростаючі компанії – стартапи, що за короткі терміни вийшли на міжнародний ринок (Digital, Biotech, Nanotech, Renewable energy)
 3. Традиційні галузі економіки, які швидше споживають ІВ, ніж продукують. Прикладом може бути типове державне підприємство регіону.
 4. Університети, науково-дослідні середовища, винахідники.