Перейти до основного вмісту

Про НОІВ

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 року № 402-р була схвалена Концепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, внаслідок чого у серпні 2016 року розпочалася інституціональна реформа сфери державного управління правової охорони інтелектуальної власності з реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 року № 585 про ліквідацію Державної служби інтелектуальної власності України, функції якої передано до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

24 травня 2018 року відповідно до наказу № 718 Міністра економічного розвитку і торгівлі було утворено державну організацію «Національний офіс інтелектуальної власності» (НОІВ) – орган державної системи правової охорони інтелектуальної власності, визнаний на національному рівні, що здійснює повноваження у сфері інтелектуальної власності, визначені законодавством та статутом.

НОІВ розпочав свою активну діяльність, нарощуючи внутрішньодержавне та міжнародне співробітництво. Одним із основних партнерів на міжнародному рівні є Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) – установа, яка була заснована Організацією об’єднаних націй (ООН) та нараховує 191 державу-члена.

НАПРЯМКИ РОБОТИ НОІВ

З метою ефективного функціонування та розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, на сьогоднішній день НОІВ зосередився на двох напрямках роботи:

 1. Створення ефективного навчального центру у сфері інтелектуальної власності (ІВ).
 2. Створення мережі Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні в рамках співробітництва зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності.

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ НОІВ У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ

Метою створення навчального центру у сфері ІВ є активна діяльність в сфері освіти і науки, проведення наукових досліджень, акумулювання унікальних знань та їх постійне впровадження, а також, передусім, всебічний розвиток людини як творчої особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих та інших здібностей, формування культури використання та охорони інтелектуальної власності задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

ФУНКЦІЇ НОІВ У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ (ЗА СТАТУТОМ)

Згідно зі Статутом НОІВ виконує наступні функції у сфері освіти та науки:

 •  Забезпечення участі в підготовці спеціалістів з питань інтелектуальної власності та їх атестації як представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).
 • Надання консультацій з питань інтелектуальної власності.
 • Участь у вдосконаленні української патентнотермінологічної бази, стандартизації та уніфікації термінології у сфері інтелектуальної власності.
 • Участь у забезпеченні гармонізації та уніфікації національної патентної документації відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.
 • Участь у прогнозуванні розвитку національної сфери інтелектуальної власності, розроблення та подання пропозицій Уповноваженому органу управління щодо проектів концептуальних засад реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності та інших стратегічних документів, зокрема національної стратегії розвитку сфері інтелектуальної власності.
 • Участь в удосконаленні нормативноправового, методологічного, інформаційно-аналітичного та фінансово-економічного забезпечення сфери інтелектуальної власності, розроблення відповідних пропозицій.
 • Участь у підготовці спеціалістів з питань інтелектуальної власності.
 • Підвищення кваліфікації спеціалістів з питань інтелектуальної власності на спеціальних курсах, навчальних семінарах – тренінгах тощо.
 • Проведення разом з Уповноваженим органом управління, іншими зацікавленими органами та організаціями, у тому числі іноземними і міжнародними, соціальнопросвітницьких заходів, спрямованих на підвищення рівня правової культури населення України у сфери правової охорони результатів інтелектуальної і творчої діяльності.
 • Участь в організації та проведенні міжнародних, національних та інших науковопрактичних конференцій, семінарів, засідань робочих груп і круглих столів, виставок творів, винаходів та інших творчих досягнень.

ФУНКЦІЇ НОІВ У СФЕРІ ОСВІТИ І НАУКИ (ЗА ПРОЕКТОМ ЗАКОНУ)

 • Здійснення атестації та реєстрації представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
 • організація та здійснення робіт щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державної системи правової охорони інтелектуальної власності;
 • здійснення інформаційної та видавничої діяльності у сфері правової охорони інтелектуальної власності;
 • узагальнення національної та міжнародної практики застосування законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності;
 • розроблення пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності та подання їх до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності;
 • інформування та надання роз’яснень щодо реалізації державної політики у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності.

ЗАВДАННЯ НОІВ

Враховуючи зазначені функції, можна виділити наступні завдання НОІВ у сфері освіти і науки:

 • Пропагування знань та формування культури в сфері інтелектуальної власності.
 • Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців в сфері інтелектуальної власності.
 • Наукові дослідження в сфері інтелектуальної власності.
 • Розробка пропозицій щодо формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
 • Формування стратегії розвитку інтелектуальної власності в Україні.  

ПРІОРИТЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ НОІВ Серед пріоритетів діяльності НОІВ у сфері освіти та науки слід виділити наступні:

 • Моніторинг сучасного стану науки і освіти в сфері інтелектуальної власності, що передбачає проведення комплексного аналізу сучасних можливостей науковоосвітнього потенціалу в Україні, виявлення прогалин, проблем і перспектив, та формування чіткого плану-стратегії розвитку науки і освіти в сфері інтелектуальної власності.
 • Проведення заходів з питань інтелектуальної власності.
 • Формування навчально-наукових центрів інтелектуальної власності, аж до створення Національної Академії ІВ за сприяння ВОІВ.
 • Напрацювання загальних напрямків стратегії розвитку інтелектуальної власності в Україні.
 • Участь у розробленні пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері інтелектуальної власності.

ЗАВДАННЯ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ НОІВ

Завданнями, що покладаються на Науково-навчальний центр НОІВ, є:

 • Розробка магістерських програм в сфері ІВ (спільно з іншими вищими навчальними закладами).
 • Підготовка та атестація патентних повірених, а також підвищення кваліфікації та перепідготовка інших суб’єктів в сфері інтелектуальної власності.
 • Участь у формуванні типових програм з інтелектуальної власності для університетів.
 • Участь у формуванні системи знань в сфері інтелектуальної власності для всіх складників та рівнів освіти.
 • Проведення просвітництва в сфері інтелектуальної власності.
 • Проведення наукових досліджень та наукових заходів в сфері інтелектуальної власності.
 • Напрацювання пропозицій з формування державної політики в сфері ІВ (законопроектна робота).

СТВОРЕННЯ АКАДЕМІЇ WIPO

Також, в рамках співробітництва зі Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, планується створити Академію ВОІВ. Академія – це провідний центр навчання та підготовки в області ІВ, призначений для держав-членів ВОІВ. Задача Академії – сприяти підготовці кадрів в області ІВ, що має важливе значення для інноваційної діяльності. За останні 20 років Академія ВОІВ трансформувала світовий ландшафт для освіти в галузі ІВ. Статистика є переконливою. У цей період майже 600 000 учасників з усього світу отримали вигоду від навчальних курсів та тренінгів, які пропонує Академія ВОІВ.

Понад 1250 студентів закінчили спільні магістерські програми ВОІВ. До кінця 2018 року такі програми будуть запропоновані десятьма провідними університетами у всьому світі, що відображає зростаючий попит на спеціалізацію у сфері вищої освіти в галузі ІВ.

З часу свого створення в 1998 році Академія ВОІВ підготувала понад півмільйона фахівців.