Preloader Image
office@nipo.gov.ua
 • Українська
 • English
 •    

  Апеляційна палата
  Національного органу інтелектуальної власності

  Апеляційна палата – колегіальний орган НОІВ для розгляду заперечень проти рішень НОІВ щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності, заяв про визнання прав на об’єкти інтелектуальної власності недійсними повністю або частково, заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні.

   

  Тут ви можете:

   

  • Визнати торговельну марку добре відомою в Україні
  • Оскаржити рішення НОІВ
  • Визнати свідоцтва та патенти недійсними

  Склад Апеляційної палати формується з працівників УКРНОІВІ та посадових осіб Мінекономіки, затверджується наказом УКРНОІВІ за погодженням з Мінекономіки строком на три роки з визначенням спеціалізації кожного члена стосовно об’єкта інтелектуальної власності.

   

  До складу Апеляційної палати входять голова Апеляційної палати, два його заступники та інші члени Апеляційної палати.

   

   

  Визначення членів Апеляційної палати для призначення колегії здійснюється автоматизованим способом, шляхом розподілу заперечень, апеляційних заяв чи заяв про визнання торговельних марок добре відомими в Україні модулем автоматизованого розподілу ІКС УКРНОІВІ

  Регламент Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затверджений наказом

   

  Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

   

  Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»

   

  Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»

   

  Закон України «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів»

   

  Закон України «Про правову охорону географічних зазначень»

   

  До Апеляційної палати можна подати заперечення, апеляційну заяву та заяву про визнання торговельної марки добре відомою в Україні. Вимоги до подачі та розгляду встановлюються Регламентом НОІВ.

   

  За подачу сплачується відповідний збір. 

   

  Форми подачі

   

  • в паперовому вигляді на адресу 01601, Україна, м. Київ, вул. Дмитра Годзенка, 1 (вул. Глазунова, 1)
  • на електронну адресу office@nipo.gov.ua
  • через особистий кабінет в ІКС УКРНОІВІ
   
  ЗАПЕРЕЧЕННЯ

   

  Мета

  Оскарження рішення НОІВ

   

  Що подавати

  • заперечення відповідно до вимог Регламенту;
  • докази направлення заявнику копії заперечення та додатків до нього (у разі подання заперечення відповідно до абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» чи абзацу другого частини першої статті 13 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»);
  • документи, що містять докази, згадувані у запереченні;
  • документ, що посвідчує повноваження представника (у разі його залучення);
  • інші документи, необхідні для правильного розгляду заперечення.

   

  Хто може подати

  • Заявник
  • Особа, яка подала заперечення відповідно до абзацу другого пункту 1 статті 15 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» чи абзацу другого частини першої статті 13 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»);
  • Уповноважений представник

   

  Строк

  Строки для подачі заперечення визначаються Законами України в залежності від типу об’єкту ІВ.

   

  Вибір процедури: загальна та спрощена.

   

  АПЕЛЯЦІЙНА ЗАЯВА

   

  Мета

  Визнання свідоцтв та патентів на об’єкти ІВ недійсними повністю або частково.

   

  Що подавати

  • апеляційна заява відповідно до вимог Регламенту;
  • докази надсилання володільцю патенту чи власнику промислового зразка копії апеляційної заяви та додатків до неї;
  • документи, що містять докази, згадувані в апеляційній заяві;
  • документ, що посвідчує повноваження представника (у разі його залучення);
  • документ про сплату збору за подання апеляційної заяви;
  • інші документи, необхідні для правильного розгляду апеляційної заяви.

   

  Хто може подати

  • Апелянт
  • Уповноважений представник

   

  Апелянт повинен письмово підтвердити, що ним не подано до суду позову до того самого володільця патенту чи власника об’єкту ІВ з тим самим предметом та з тих самих підстав.

   

  Строк

  Строки для подачі апеляційної заяви визначаються Законами України в залежності від типу об’єкту ІВ.

   
  ДОБРЕ ВІДОМІ ТМ

   

  Мета

  Визнання торговельної марки добре відомою в Україні.

   

  Переваги:

  • не має терміну дії
  • не вимагає сплати збору за підтримання чинності прав
  • добре відомою може бути визнана як зареєстрована, так і не зареєстрована торговельна марка
  • підвищує вартість торговельної марки як нематеріального активу

   

  Що подавати

  • заява про визнання торговельної марки добре відомою в Україні;
  • зображення торговельної марки;
  • документ, що посвідчує повноваження представника (у разі його залучення);
  • документи, зазначені в заяві як докази викладених у ній обставин, які містять фактичні дані, що підтверджують наявність факторів, які можуть впливати на визнання торговельної марки добре відомою в Україні стосовно товарів і/або послуг, щодо яких вона використовується;
  • документ (виписка), що підтверджує реєстрацію торговельної марки у разі її міжнародної реєстрації або реєстрації в Україні.

   

  Хто може подати

  • Заявник
  • Уповноважений представник

  Розділ згодом оновиться

  Розділ згодом оновиться

  Порядок сплати зборів регулюється відповідно до Постанови КМУ від 23 грудня 2004 р. №1716 «Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності».

   

  Заперечення
  Об’єкт ІВСума, грн Код
  Винахід680012200
  Корисна модель340012200
  Промисловий зразок400021900
  Топографія ІМС340031900
  Торговельна марка680042500
  Географічне зазначення680050700
   
  Апеляційна заява
  Об’єкт ІВСума, грнКод
  Винахід3200015100
  Корисна модель3200015100
  Промисловий зразок3200022700
   
  Заява про визнання торговельної марки добре відомою в Україні

  Сума збору – 24000 грн
  Код збору – 43600

   

  Банківські реквізити

  Отримувач коштів: УКРНОІВІ
  Код ЄДРПОУ отримувача: 44673629
  Банк отримувача: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, м.Київ

  Рахунок отримувача (IBAN):
  у гривнях (UAH): UA893052990000026004036240479 (980)