Preloader Image
office@nipo.gov.ua
 • Українська
 • English
 • Звернення в рамках ініціативи «WIPO ALERT» / Ініціатива «WIPO ALERT»

  Порядок формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності
  (WIPO ALERT)

   

  Україна долучилася до WIPO ALERT і запровадила ведення національного переліку вебресурсів, які викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

   

  Насамперед, йдеться про наказ Міністерства економіки України від 1 лютого 2024 року №2945 «Про затвердження Порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності». Його було зареєстровано Міністерством юстиції України 11 березня 2024 року за №357/41702.

   

  Ведення національного переліку передбачається статтею 8 Закону України «Про рекламу» з урахуванням змін, внесених до цього Закону в 2023 році. Зміни передбачають також адміністративну відповідальність за розміщення реклами на вебсайтах, які будуть внесені в цей перелік.

   

  Таким чином Україна приєдналася до низки держав, які будуть наповнювати платформу WIPO ALERT для протидії розміщенню реклами на піратських вебсайтах, для яких прибутки з реклами є важливим джерелом для існування.

  WIPO ALERT Database — це адміністрована Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (далі – ВОІВ) захищена онлайн платформа, на яку Уповноважені учасники від держав-членів ВОІВ можуть завантажувати списки з детальною інформацією про вебсайти та додатки, щодо яких встановлено, що вони, згідно з національними нормами, порушують авторське право. Іншими словами, база даних WIPO ALERT — це міжнародний чорний список (blacklist) вебсайтів, до яких є претензії від правовласників контенту і додатків, який може бути використаний більш ніж у 190 країнах світу.

   

  Хто може скористатися WIPO ALERT? Рекламодавці, рекламні агенції та ті, хто надає їм технічні послуги можуть стати авторизованими користувачами WIPO ALERT, подавши відповідну заяву, щоб отримати доступ до агрегованих списків веб-сайтів-порушників, що діють у різних країнах світу.

   

  Вони можуть використовувати цю інформацію у своїх автоматизованих рекламних системах, щоб уникнути розміщення рекламних матеріалів на таких сайтах. Таким чином вони не допускають ситуацій, в яких з їхнього боку було б можливим порушення авторського права, і захищають репутацію своїх брендів, яка може постраждати, якщо ці бренди асоціюватимуться з незаконною діяльністю.

   

  База даних WIPO – за посиланням.

   

   

  • Меморандум про взаєморозуміння між Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо надання даних до платформи обміну даними «WIPO ALERT»

   

  • Порядок формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, затверджений наказом Мінекономіки від 01.02.2024 №2945, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 березня 2024 р. за №357/41702.

  Відповідно до Порядку формування та ведення національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, Мінекономіки здійснює на постійній основі ведення та внесення змін до відомостей національного переліку, оприлюднює та оновлює національний перелік на своєму офіційному вебсайті, а також розміщує національний перелік на ресурсі (платформі) Всесвітньої організації інтелектуальної власності “WIPO ALERT” та оновлює відомості національного переліку на цій платформі.

   

  Звернутися до власника вебсайту із заявою про припинення порушення в порядку, передбаченому статтею 56 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

   

  Так, частиною 1 статті 56 Закону України «Про авторське право і суміжні права» передбачено, що при порушенні будь-якою особою авторського права та/або суміжних прав, вчиненому з використанням мережі Інтернет, суб’єкт авторського права або суб’єкт суміжних прав має право звернутися до власника веб-сайту (особи, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту, або реєстранта відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, та/або отримувача послуг хостингу (за відсутності доказів іншого), та/або власника веб-сторінки (особи, яка є володільцем облікового запису, що використовується для розміщення веб-сторінки на веб-сайті, та яка управляє та/або розміщує цифровий контент в межах такої веб-сторінки), на якому (якій) розміщено або в інший спосіб використано відповідний цифровий контент, із заявою про припинення порушення авторського права та/або суміжних прав.

  У разі неодноразового чи систематичного порушення авторського права та/або суміжних прав правовласник має право подати відповідне звернення до УКРНОІВІ (IP офісу).

   

  Звернення подається стосовно одного вебсайту від імені заявника його представником – адвокатом або представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним).

   

  Звернення складається з таких документів і матеріалів:

   

  • Клопотання про включення вебсайту до національного переліку;
    
  • Відомостей про вид, назву, рік оприлюднення (якщо відомий) об’єктів авторського права (суміжних прав), яких стосується звернення;
    
  • Документів та відомостей, які засвідчують належність заявнику майнових прав інтелектуальної власності;
    
  • Відомостей та матеріалів, які засвідчують наявність підстав для подання звернення – надання доказів того, що власник веб-сайту протягом останніх 365 днів вчинив 3 і більше порушень авторського права та/або суміжних прав, які не було усунуто на дату звернення або 2 і більше порушень авторського права та/або суміжних прав, які заявник зафіксував до дати такого звернення, і при цьому присутнє невиконання вимог частини одинадцятої статті 56 Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
    
  • Документів, що підтверджують повноваження представника заявника.

   

  Вимоги до звернення:

   

  Обов’язкова наявність підстав для звернення. Такими підставами можуть бути:

   

  1) три і більше порушень авторського права та/або суміжних прав, які не було усунуто власником вебсайту станом на дату подання такого звернення; або
   

  2) два і більше порушень авторського права та/або суміжних прав, які було зафіксовано заявником до дати такого звернення, і при цьому має місце невиконання вимог частини одинадцятої статті 56 Закону.

   

  Клопотання повинно містити відомості про:

   

  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) або повне найменування, місце проживання або місцезнаходження заявника та представника заявника, а також їх поштові адреси та адреси електронної пошти. Якщо заявник та/або представник заявника є іноземцем, особою без громадянства, іноземною юридичною особою або іншою особою, що має місце постійного проживання чи постійне місцезнаходження поза межами України, то відповідні прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) або повне найменування зазначаються літерами українського алфавіту (транслітерація) або літерами латинського чи кириличного алфавіту без діакритичних знаків;

  • доменне ім’я, уніфікований локатор ресурсу (URL) або адресу інтернет-протоколу відповідного вебсайту, стосовно якого подається звернення;
    
  • назву, рік оприлюднення (якщо відомо) та вид оприлюднених об’єктів авторського права та/або об’єктів суміжних прав, яких стосується звернення;
    
  • відомі представнику заявника актуальні дані (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та/або повне найменування, місце проживання, місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти) власника вебсайту, стосовно якого подається звернення, а також інші наявні відомості, які можуть бути використані для ідентифікації власника вебсайту.

   

  Для зручності у складанні клопотання заявники можуть скористатися зразком КЛОПОТАННЯ про включення вебсайту, щодо якого існує занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку.

  Заявниками можуть бути фізичні або юридичні особи, які є суб’єктами авторського права та/або суб’єктами суміжних прав та авторські (суміжні) права яких було порушено. Клопотання подається від імені заявника його представником – адвокатом або представником у справах інтелектуальної власності (патентним повіреним).

  • Розгляд звернень суб’єктів авторського права та/або суб’єктів суміжних прав про включення вебсайту до національного переліку;
  • Ухвалення висновку про наявність чи відсутність підстав для включення вебсайту до національного переліку;
  • Ухвалення висновку про наявність чи відсутність підстав для виключення вебсайту з національного переліку.

  Власник вебсайту, який включено Мінекономіки до національного переліку, має право подати до УКРНОІВІ заяву про виключення вебсайту з національного переліку.

   

  Разом з документами та матеріалами, які засвідчують:

   

  • усунення на дату подання заяви власником вебсайту порушень, які стали причиною для включення такого вебсайту до національного переліку;
    
  • недостовірність відомостей, документів та матеріалів, поданих у зверненні, на підставі якого був ухвалений висновок УКРНОІВІ про наявність підстав для включення вебсайту до національного переліку;
    
  • наявність у власника вебсайту майнових прав інтелектуальної власності на відповідний спосіб використання об’єкта авторського права та/або об’єктів суміжних прав на дату подання відповідного звернення.

   

  Заява повинна містити відомості про вид, назву, дату оприлюднення (якщо відома) об’єкта, а також інші відомості, достатні для ідентифікації об’єктів авторського права та/або об’єктів суміжних прав, зазначених у зверненні, за результатом розгляду якого вебсайт включено до національного переліку.

   

  Заява складається друкованими літерами українською мовою в паперовій або електронній формі із зазначенням поштової адреси та адреси електронної пошти власника вебсайту та підписується власником вебсайту або його представником.

   

  Для зручності у складанні заяви заявники можуть скористатися зразком ЗАЯВИ про виключення вебсайту з національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності.

  • Зразок клопотання про включення вебсайту, щодо якого існує занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності до національного переліку вебсайтів (DOCx)

   

  • Зразок заяви про виключення вебсайту з національного переліку вебсайтів, що викликають занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності (DOCx)