Preloader Image
office@nipo.gov.ua
 • Українська
 • English
 • Оголошуємо про приймання пропозицій щодо кандидатур до складу наглядової ради УКРНОІВІ
  18 Грудня 2023 Коментарів немає Irena

  Оголошуємо про приймання пропозицій щодо кандидатур до складу наглядової ради УКРНОІВІ

   

  Інформуємо, що наказом Міністерства економіки України від 04.12.2023 №18614 затверджено Положення про наглядову раду державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ / IP офіс), яким визначено правовий статус, кількісний склад, строк повноважень, порядок формування та організації роботи наглядової ради, а також права, обов’язки та відповідальність членів наглядової ради.

   

  З метою формування персонального складу наглядової ради УКРНОІВІ та на виконання вимог пункту 2.4 розділу 2 Положення, УКРНОІВІ оголошує про початок приймання пропозицій щодо кандидатур до складу наглядової ради:

   

  • від громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
  • від міжнародних та/або регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності.

   

  Пропозиції щодо кандидата до складу наглядової ради повинні містити таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), місце роботи, посада, контактні дані, відомості про освіту, стаж роботи, копії документів, що підтверджують зазначену інформацію, а також категорію представників, від якої подається кандидат.

   

  Відповідно до пункту 2.5 розділу 2 Положення, кандидат до складу наглядової ради повинен відповідати таким вимогам:

   

  1) вища освіта ступеня не нижче магістра за спеціальностями «Право», «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування» тощо;

  2) стаж роботи на керівних посадах не менше ніж три роки або державної служби чи прирівняної до неї служби не менше ніж три роки;

  3) відсутність непогашеної або незнятої в установленому законодавством порядку судимості;

  4) відсутність адміністративних стягнень за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

   

  Пропозиції щодо кандидатур до складу наглядової ради УКРНОІВІ приймаються з 18 грудня 2023 року по 18 січня 2024 року (включно).

   

  Документи надсилати за адресою:

   

  Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», вул. Дмитра Годзенка, 1, м. Київ, 01601.

   

  Або на електронну пошту: office@nipo.gov.ua з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

   

  Звертаємо Вашу увагу, що УКРНОІВІ є юридичною особою публічного права. Відповідно до абзацу 9 частини першої статті 1, підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 та статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» голова та члени наглядової ради юридичної особи публічного права є суб’єктами декларування, відтак рекомендуємо особам, що претендують на зайняття посади члена наглядової ради, подати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

   

  Довідково:

   

  Наглядова рада є наглядовим органом УКРНОІВІ, що діє в межах компетенції, визначеної Законами України: «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про правову охорону географічних зазначень», «Про авторське право і суміжні права», а також Статутом УКРНОІВІ та на підставі Положення про наглядову раду державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

   

  Наглядова рада формується у складі:

   

  • двох представників Верховної Ради України;
  • двох представників Міністерства економіки України;
  • одного представника Міністерства освіти і науки України;
  • одного представника громадських організацій представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених);
  • одного представника Національної академії правових наук України.

   

  До складу наглядової ради можуть входити два представники від міжнародних та/або регіональних організацій у сфері інтелектуальної власності з правом дорадчого голосу.

   

  Персональний склад наглядової ради затверджується Міністерством економіки України.

   

  Строк повноважень членів наглядової ради, крім голови, становить два роки і може бути подовжений не більш як на один строк.

   

  Члени наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

   

  Читайте:

   

  Положення про наглядову раду державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»

  Irena
  Irena
  administrator

  Коментарів немає