Preloader Image
office@nipo.gov.ua
 • Українська
 • English
 • Роз’яснення IP офісу щодо строків чинності патентів на винаходи
  24 Липня 2023 Коментарів немає Irena

  Роз’яснення IP офісу щодо строків чинності патентів на винаходи

   

  IP офіс публікує роз’яснення про те, чи продовжує Закон України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти України» від 01.04.2022 № 2174-IX (далі – Закон № 2174) чинність майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, строк чинності яких спливає у період дії воєнного стану і чинність яких не може бути більше підтримана (продовжена) згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 15.12.1993 № 3687-XII (далі – Закон № 3687).

   

  Частиною третьою статті 465 Цивільного кодексу України передбачено, що строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати подання заявки на винахід в установленому законом порядку.

   

  Згідно з абзацом третім частини четвертої статті 6 Закону № 3687 строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Національного органу інтелектуальної власності. Якщо заявка подана на підставі міжнародної заявки, строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід обчислюється від дати подання міжнародної заявки.

   

  Абзацом другим пункту 1 частини першої Закону № 2174 передбачено, що у разі якщо початок перебігу строку продовження дії свідоцтва на торговельну марку, строку продовження чи підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності припадає на день введення в Україні воєнного стану чи на іншу дату під час дії воєнного стану, відповідна дія щодо продовження строку дії свідоцтва на торговельну марку, продовження чи підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності вважається вчиненою особою вчасно, якщо вона вчинена не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану.

   

  Відповідно до абзацу третього пункту 1 частини першої Закону № 2174 майнові права інтелектуальної власності, строк чинності яких спливає на день введення в Україні воєнного стану або під час дії воєнного стану, залишаються чинними до дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану. З дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, чинність майнових прав інтелектуальної власності може бути продовжена у встановленому порядку з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

   

  Зважаючи на викладене, інформуємо, що положення Закону № 2174 можуть бути застосовані до тих майнових прав інтелектуальної власності на винаходи, чинність яких може бути підтримана (сплата річного збору за підтримання чинності) або продовжена (додаткова охорона прав на винаходи) згідно із Законом № 3687, у межах загального строку чинності майнових прав інтелектуальної власності – 20 років та/або у межах строку, на який продовжено дію патенту відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 6 Закону № 3687 у редакції, що діяла до набрання чинності Закону від 21.07.2020 № 816-IX, та/або у межах строку чинності майнових прав інтелектуальної власності, який продовжено відповідно до статті 27-1 Закону № 3687.

   

  Принагідно повідомляємо, що це роз’яснення носить інформаційний характер і не встановлює правові норми.

   

  Читати також:

   

  Запрошуємо до обговорення Правил складання, подання та проведення експертизи заявок на винахід і корисну модель

   

  Irena
  Irena
  administrator

  Коментарів немає