Preloader Image
office@nipo.gov.ua
 • Українська
 • English
 • Чи може Компанія з управління активами набувати право власності на торговельну марку в інтересах пайового інвестиційного фонду?
  12 Квітня 2024 Коментарів немає Irena

  Чи може Компанія з управління активами набувати право власності на торговельну марку в інтересах пайового інвестиційного фонду?

   

  Нарешті Верховний Суд поставив крапку у проблематиці реалізації майнових прав інститутів спільного інвестування, що виникла внаслідок колізії правових норм спеціального законодавства, а саме Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та Закону України “Про інститути спільного інвестування”.

   

  Обставини справи

   

  ТОВ «Компанія з управління активами «Брайтф’юче Ессет Менеджмент» (Компанія) звернулося до суду з позовом до Національного органу інтелектуальної власності про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії.

   

  Предметом судового розгляду стало питання правомірності рішення Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (УІІВ) про відмову Компанії, діючої в інтересах пайового інвестиційного фонду, у реєстрації права власності на торговельні марки Stonelighte та Стоунлайт:

   

       

   

  УІІВ повернув надіслані Компанією документи, мотивуючи це тим, що Компанія діє в інтересах та щодо активів пайового фонду, який не є юридичною особою та не може бути власником свідоцтв на торговельні марки.

   

  За наслідками судового розгляду, суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій дійшли єдиного правового висновку, задовольнивши позовні вимоги Компанії.

   

  Правовий висновок

   

  Верховний Суд встановив, що пайовий фонд у спірних правовідносинах є об’єктом – сукупністю активів. Водночас, суб’єктами прав у таких спірних правовідносинах є: компанія з управління активами (господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю) та учасники пайового фонду (юридична або фізична особа, яка є власником інвестиційного сертифіката такого фонду).

   

  Верховний Суд констатував, що у чинному законодавстві (як на момент виникнення спірних правовідносин, так і на момент судового розгляду справи), у тому числі й у Положенні про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 № 1753, відсутні будь-які обмеження щодо можливості включення до складу активів пайових інвестиційних фондів майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку (в активи відповідного інституту спільного інвестування).

   

  Таким чином, Верховний Суд дійшов висновку, що державна реєстрація виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку на ім’я компанії з управління активами із зазначенням реквізитів фонду, в інтересах якого така компанія діє, не суперечить нормативно-правовим актам, якими врегульовано питання інститутів спільного інвестування. 

   

  За приписами основного та процесуального законів, судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України. Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

   

  Відтак, наведена позиція Верховного Суду у справі № 910/10373/22 щодо застосування норм матеріального права має обов’язково враховуватися в аналогічних правовідносинах при реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності.

   

  Із повним текстом рішення можна ознайомитись за посиланням.

   

  Читайте також:

   

  Чи можна зареєструвати торговельну марку, яка ображає за національною ознакою?

   

  Практика Суду ЄС: справа VCAST Limited щодо використання хмарних сховищ для запису творів

  Irena
  Irena
  administrator

  Коментарів немає