Preloader Image
office@nipo.gov.ua
 • Українська
 • English
 • Нова редакція Положення про Держреєстр патентних повірених: що змінилось і яку інформацію треба актуалізувати
  06 Червня 2024 Коментарів немає Олексенко Олексій

  Нова редакція Положення про Держреєстр патентних повірених: що змінилось і яку інформацію треба актуалізувати

   

  IP офіс (УКРНОІВІ) пояснює ключові зміни щодо реєстрації представників у справах інтелектуальної власності та звертається до патентних повірених з проханням підтвердити відомості, які містяться в Реєстрі, та надати додаткову інформацію.

   

  11.03.2024 набрав чинності наказ Міністерства економіки України від 29.12.2023 № 20599 «Про затвердження Положення про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) та внесення змін до положень з питань атестації та ведення державного реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.02.2024 за № 263/41608 (офіційне опублікування: Офіційний вісник України, 2024., № 23 (11.03.2024), ст. 1495).

   

  Цим наказом затверджено нову редакцію Положення про Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (далі – Положення).

   

  Пунктом 5 Положення передбачено, що запис про реєстрацію патентного повіреного в Державному реєстрі представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (далі – Реєстр) містить відомості про:

   

  • реєстраційний номер, який є номером свідоцтва;
  • дату реєстрації патентного повіреного в Реєстрі;
  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) патентного повіреного;
  • стать;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
  • дату та номер рішення Атестаційної комісії;
  • спеціалізацію діяльності патентного повіреного;
  • адресу для листування, номер телефону, адресу електронної пошти;
  • місце роботи та посаду (за наявності);
  • участь у громадських організаціях патентних повірених (за наявності);
  • зупинення, поновлення та припинення права на зайняття діяльністю патентного повіреного;
  • застосування до патентного повіреного заходу у вигляді персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
  • підвищення рівня професійної компетентності;
  • дату актуалізації відомостей.

   

  Згідно з пунктом 10 Положення:

   

  • з метою актуалізації відомостей про патентних повірених, що містяться в Реєстрі, УКРНОІВІ звертається до патентного повіреного за адресою, зазначеною в Реєстрі, з вимогою підтвердити ці відомості;
  • патентний повірений повинен надати запитувану інформацію в паперовій або електронній формі протягом дев’яноста календарних днів з дати отримання запиту;
  • у разі якщо патентний повірений не надав запитувану інформацію, УКРНОІВІ надсилає йому повторну вимогу щодо актуалізації відомостей про нього;
  • патентний повірений повинен надати запитувану інформацію протягом шістдесяти календарних днів з дати отримання запиту;
  • у разі якщо патентний повірений не надав у встановлений строк запитувану інформацію, УКРНОІВІ надсилає скаргу до Апеляційної комісії.

   

  Ураховуючи зазначене, керуючись пунктом 10 Положення, УКРНОІВІ звертається до патентних повірених з проханням підтвердити відомості, які містяться в Реєстрі, та надати додаткову інформацію про:

   

  • стать;
  • РНОКПП або номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);
  • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
  • участь у громадських організаціях патентних повірених (за наявності);
  • підвищення рівня професійної компетентності.

   

  При цьому також пропонуємо надати до УКРНОІВІ згоду на обробку персональних даних (форма додається), яка може бути підписана з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

   

  Принагідно інформуємо про те, що УКРНОІВІ розміщатиме англомовну версію відомостей про патентного повіреного на своєму офіційному вебсайті. Для цього Ви маєте можливість надати англійською мовою відомості, які містяться в Реєстрі.

   

  Також зазначаємо, що:

   

  • адреса для листування має бути зазначена наступним чином: найменування вулиці (проспекту, бульвару, провулку тощо), номер будинку, квартири/офісу; найменування населеного пункту, району, області; поштовий індекс;
  • номер телефону має бути зазначено наступним чином: мобільний – +код країни (код мобільного оператора) номер телефона; міський – + код країни (код міста) номер телефона;
  • в адресі електронної пошти не припускаються адреси доменів *.ru, *.by;
  • при зазначенні місця роботи – найменування організації має відповідати її найменуванню, зазначеному в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та містити код ЄДРПОУ.

   

  Форму згоди на обробку персональних даних можна завантажитиза посиланням.

   

  Читайте також:

   

  Представники ІР офісу обговорили із професійною спільнотою нові правила ведення Державного реєстру патентних повірених

   

  Положення про патентних повірених набрало чинності

   

  Олексенко Олексій
  Олексенко Олексій
  administrator

  Коментарів немає