Preloader Image
office@nipo.gov.ua
 • Українська
 • English
 • Як буде працювати український IP офіс найближчі 5 років: Стратегія розвитку УКРНОІВІ 2024-2028
  17 Квітня 2024 Коментарів немає Irena

  Як буде працювати український IP офіс найближчі 5 років: Стратегія розвитку УКРНОІВІ 2024-2028

   

  Документ окреслює місію, стратегічні напрями, цілі та завдання, що стоять перед Українським національним офісом інтелектуальної власності (УКРНОІВІ/ IP офіс) на найближчі роки.

   

  Ефективність виборювання Україною права на незалежність у ході триваючої десятиліття агресивної війни, розв’язаної росією, повоєнне відновлення та технологічний розвиток нашої країни значною мірою залежать від інтелектуального капіталу, від постійного вкладення державою, бізнесом та суспільством зусиль у розвиток інноваційного та креативного секторів, від розбудови ефективної інноваційної екосистеми та національної системи інтелектуальної власності в цілому.

   

  Наразі міжнародні та національні експерти, фахівці ІР офісу та Мінекономіки, представники різних IP секторів активно працюють над розробкою Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності України на період до 2030 року. Її перший драфт буде представлено 26 квітня, у Всесвітній день інтелектуальної власності, під час проведення IP Week 2024.

   

  Далі продовжаться обговорення Стратегії та очікується отримання рекомендацій експертів ВОІВ, в рамках співпраці з якою готується зазначений документ (до розробки рекомендацій щодо секторальних IP аспектів також залучалися й експерти GIZ – Німецьке товариство міжнародного співробітництва).

   

  Спільна робота, широке коло залучених експертів й фахівців, а також публічні обговорення мають сприяти напрацюванню якісного стратегічного документу для ІР сфери, який планується до схвалення урядовим актом.

   

  У контексті роботи над зазначеним документом пропонуємо для ознайомлення Стратегічний план розвитку ІР офісу на 2024-2028 роки, затверджений у лютому 2024 року Мінекономіки.

   

  Стратегічний план враховує той факт, що започаткування діяльності IP офісу відбулося у 2022 році, тобто у рік повномасштабного російського вторгнення в Україну та триваючої дев’ятий рік війни. Це напряму вплинуло на життєздатність, захист та оборону країни, а також на необхідність активізації діяльності держави в усіх сферах економіки. І сфера інтелектуальної власності не є винятком.

   

  “Готуючи Стратегічний план й визначаючи ключові напрями, ми виходили з розуміння спільних цілей національної системи інтелектуальної власності як невід’ємної складової економіки України. Ми прагнемо увійти в Європейський Союз та НАТО, аби створити для себе безпечні умови для майбутнього життя та розвитку. Саме тому український бізнес, громадянський сектор, державні інституції, наше суспільство в цілому наполегливо працюють, аби не лише допомагати Силам оборони боронити Україну, виборювати її незалежність, зокрема й на всіх можливих міжнародних платформах, але і забезпечувати відповідність вимогам вступу до ЄС та НАТО. Ми маємо й надалі впроваджувати реформи, рухаючись курсом країни-кандидата у члени ЄС.

   

  Підтримка української сфери інтелектуальної власності, що зазнала великих втрат від війни, відображається також у послідовних кроках та актах ВОІВ, актах європейських організацій, у діях наших іноземних партнерів, й ми глибоко цінуємо таку підтримку. Розуміємо, що деякі із визначених нами заходів носять більш довготривалий характер, ніж строки цього плану. Але наша команда віддано працюватиме над реалізацією ключових напрямів та цілей.

   

  Українці – інтелектуальна та креативна нація, яка варта інноваційного майбутнього. Ефективна, прозора, наполеглива й послідовна діяльність IP офісу – важливий крок для того, щоб зробити це майбутнє реальним”, – зазначила очільниця IP офісу Олена Орлюк.

   

   

  Стратегічний план розвитку ІР офісу на 2024-2028 роки має 9 ключових напрямів:

   

  1. Розвиток міжнародного співробітництва в ІР сфері

   

  Візією IP офісу є просування позиції України на ІР мапі світу, започаткування якісно нового рівня співпраці з ВОІВ та фахове представлення інтересів України там.

   

  Також йдеться про сприяння розбудові мережі регіонального та двостороннього співробітництва, включаючи посилення співпраці з національними та регіональними відомствами з інтелектуальної власності, зокрема з EUIPO, EPO, USPTO.

   

  ІР офіс через міжнародні організації й надалі буде протидіяти спробам росії легітимізувати збройну агресію проти України.

   

  2. Надійна охорона ІР прав заявників

   

  Йдеться про забезпечення ефективних процедур експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної власності, заснованих на принципах верховенства права, законності, прозорості, відкритості, цифровізації, об’єктивності, неупередженості, незалежності, достовірності, наукової обґрунтованості, актуального методичного забезпечення, ефективного управління кадровим потенціалом, дотримання розумних строків. Також ІР офіс продовжуватиме працювати над дотримання стандартів відомства, що має статус МПО/ОМПЕ.

   

  3. Цифрова трансформація

   

  Метою є повний перехід сервісних процесів, адміністрування, експертизи та взаємодії “заявник-офіс” до онлайн-адаптивних та сучасних процесів, що підвищить продуктивність та якість надання послуг.

   

  Команда ІР офісу націлена на розробку інструментарію адаптації апаратного та програмного забезпечення до розвитку новітніх технологій, включаючи штучний інтелект. Мета – гармонізація технологічного середовища для ефективного обміну даними щодо об’єктів інтелектуальної власності із глобальною спільнотою, національними та регіональними відомствами, а також міжнародними організаціями. Це дозволить створити прикладні інструменти для активізації роботи в рамках глобального партнерства.

   

  4. Якісне та ефективне правове забезпечення ІР сфери

   

  Йдеться про формування правового поля, за якого Україна активно рухається у бік гармонізації та імплементації актів права ЄС у сфері правової охорони та захисту інтелектуальної власності. Окремим напрямом є підготовка пропозицій до національного законодавства щодо розвитку інноваційного підприємництва, розбудови інноваційної екосистеми та комерціалізації інтелектуальної власності з урахуванням досвіду ЄС.

   

  5. Ефективний захист ІР прав

   

  Візія IP офісу у цьому напрямі полягає у комплексному здійсненні кроків щодо реалізації передбачених законодавством форм та способів захисту прав, зокрема в адміністративному порядку. Це перш за все:

   

  • сприяння впровадженню альтернативних способів захисту ІР прав, зокрема медіації, у тому числі шляхом розвитку при ІР офісі Центру медіації та посередництва,
  • активна взаємодія з українськими та іноземними стейкхолдерами щодо попередження порушень ІР прав та реалізації санкційної політики,
  • налагодження ефективної роботи Центру спостереження з питань порушення прав інтелектуальної власності, створеного в ІР офісі, розбудові його співпраці з European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights тощо.

   

  6. Якісна платформа для діалогу в ІР сфері

   

  Йдеться про діяльність ІР офісу як якісної платформи для діалогу з правовласниками, бізнесом, креативними індустріями, суб’єктами інноваційної діяльності, професійною спільнотою, громадськими організаціями та державними інституціями задля вироблення пропозицій щодо нормативно-правового регулювання та удосконалення правозастосування в ІР сфері, підвищення культури та поваги до прав ІВ.

   

  7. Інноваційний прорив як базовий орієнтир відновлення та розвитку України. National IP&Innovations Hub

   

  Свою візію у цьому напрямі ІР офіс вбачає у:

   

  • створенні сприятливих умов для здійснення винахідницької діяльності, комерціалізації інтелектуальної власності та розбудови інноваційної екосистеми України,
  • розробці інструментів підтримки інноваторів та бізнесу під час війни та у рамках відновлення України,
  • сприянні інноваційній діяльності у сфері національної безпеки та оборони в частині охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій,
  • просуванні національного бізнесу та креаторів на міжнародні ринки через діяльність National IP&Innovations Hub, заснованого у складі ІР офісу,
  • розширені мережі TISC та підтримці регіональних проєктів мережі TISC,
  • посиленні зв’язків між національною та міжнародною інноваційними системами.

   

  8. Формування культури поваги до ІР

   

  Йдеться про активну позицію ІР офісу у формуванні культури та поваги до інтелектуальної власності, у створенні можливостей для отримання знань щодо інтелектуальної власності впродовж життя задля підвищення рівня грамотності та розвитку культури у сфері інтелектуальної власності, обізнаності про права творців, винахідників, креаторів, у першу чергу, через Академію інтелектуальної власності у складі ІР офісу.

   

  Послідовні кроки, спрямовані на просвітництво, на поширення поваги до ІР прав, на підвищення кваліфікації кадрів у сфері інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, у т.ч. у співпраці з Академією ВОІВ та міжнародними партнерами, сприятимуть підвищенню рейтингів України в Глобальному індексі креативності, Глобальному індексі інновацій, інтеграції інноваційної екосистеми України в Європейський дослідницький простір.

   

  9. Прозорість діяльності IP офісу

   

  Візією ІР офісу у представленому напрямі є:

   

  • досягнення прозорості та транспарентності поточної діяльності IP офісу з метою якісного та ефективного виконання функцій та повноважень, визначених чинним законодавством та Статутом організації у сфері інтелектуальної власності та інновацій на засадах верховенства права,

   

  • дотримання фінансової дисципліни, ефективної організації внутрішнього контролю та аудиту,

   

  • здійснення процедур закупівель на принципах законності, прозорості, ефективності, цільового використання коштів та контролю, всебічного дотримання антикорупційного законодавства.

   

  Цілі, завдання та індикатори, які визначають ці напрями та Стратегію загалом, – дивіться у повному тексті документу, викладеному у вигляді презентації.

   

  Читайте також:

   

  Національні та міжнародні експерти обговорили роботу над Національною стратегією розвитку сфери інтелектуальної власності

   

  Положення про Комісію “Україна” набрало чинності

   

  Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію географічного зазначення: Мінекономіки та IP офіс запрошують до обговорення проєкту

  Irena
  Irena
  administrator

  Коментарів немає